tisdag 28 juni 2016

tisdag 14 juni 2016

Husrenovering

Vårt lekhus blir hämtat för att renoveras.
Vi tittar med stort engagemang när de lyfter upp huset på bilflaket.torsdag 26 maj 2016

Snäckor

Igår när det regnade mycket hittade vi en massa snäckor i buskarna på vägen till skolan.
Vi plockade med oss 6 stycken och gjorde iordning vårt akvarium till snäckorna. Nu kan vi studera snäckorna på nära håll.


Vad vet vi om snäckor?
”De snäckor som inte har skal heter mördarsniglar.”
”De brukar äta gurka, precis som vi har i akvariet.”
”De brukar ha jord också.”
”Att det är sniglar i snäckorna ibland.”
”Ibland är sniglarna borta från snäckorna.”
”Då kanske de har gått iväg till ett annat ställe.”
”Jag tror de ville gå till mitt hus.”
”De kryper in i sitt skal när de ska äta och sova och äta frukost.”
”De kryper.”
”Svart runt.”
”Att de kan sova däruppe och att de kan äta gurka.”
”Att de kan klättra på glaset.”
”De gillar att vara i jorden och det gillar maskar också.”

Var bor snäckorna?
”Ute, Jag tror de bor under marken.”
”Nej, de bor i skalet.”
”De gillar att bo överallt.”

Vad äter snäckor?
”Gurka.”
”Löv”
”Gräs kanske.”


Vattenkraft och vindkraft

Vattenkraft och vindkraft

Vi undersöker om vi kan bygga en pool av lego. Stannar vattnet kvar?


Vi byggde fyra olika slags pooler. En liten och tre lite större. Vattnet läckte fort ut från två av dem.
Vi undersökte noga var vattnet åkte ut och om vi kunde åtgärda läckaget.
I den minsta poolen satt det två legobitar som det var hål i.


I den andra såg vi glipor mellan legobitarna.
Vi byggde om poolerna och provade igen.
Vi tryckte till bitar för att täta gliporna och vi bytte ut legobitarna med hål i.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om                    naturvetenskap,
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"
Vi byggde en bana där vi hade en legobit som skulle stoppa vattnet. När vi hällde i vatten blev ena delen vattenfylld och den andra torr. När den svarta legobitar lyftes upp forsade vattnet till andra delen.
Kan vatten få hjulet att snurra? 
Vad kallas det när vatten får något att röra sig?
Vattenkraft!
Kan vi få hjulet att snurra med hjälp av något annat?
Med handen!
Handkraft!
Kan vi få hjulet att snurra med hjälp av något mer?
Barnen funderar länge.
Vad var det som fick Draken att flyga?
Vinden!
Vindkraft!

fredag 20 maj 2016

Sorterar fp

Joel berättar: Vi går och slänger skräp till soptunnorna. Dom finns där den väg man tar. Jag har brun och grön soptunna hemma.

Lionel berättar: Kastar..... Jag vet inte.