torsdag 26 februari 2015

Bygg & konstruktion

Vi har tagit fram nytt material. Nya tankar och idéer väcktes. Kan man bygga ett fotbollsmål? Ett barn skapade en biltvätt. Barnen byggde även högt och långt och olika former. 

"Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter."     Lpfö98 rev-10 

tisdag 24 februari 2015

Film på paddan

 Ett barn gör egen film

Barnen har använt appen iMotion där de tar stillbilder på saker i flera steg.
Sedan lägger vi filmen i iMovie där barnen får välja musik och ljud.
Pedagogen lägger till text och hjälper till att lägga den på Youtube och skapa en QR-kod så barnen kan ta hem och visa sina nära och kära på ett lätt sätt.