onsdag 1 april 2015

Rädda världen - Earth hour

På samlingen har vi börjat prata om att vi bor på jorden och ska ta vara på jordens resurser. Vi har tidigare pratat om återvinning. Nu blev fokus på att inte slösa på jordens energi. Lampor förbrukar energi. Genom att släcka lampor i rum som vi inte vistas i sparar vi energi.

Vi sjunger sången "Släck din lampa" (melodi: björnen sover) 

Släck din lampa, släck din lampa, spara energi.
När du lämnar rummet, släcker du din lampa.
Släck din lampa, släck din lampa, spara vår planet.

På lugna stunden har vi även läst denna bok: 



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar