onsdag 24 februari 2016

Ute i skogen


Idag har vi utforskat skogen i vår närmiljö. Vi har hittar stora och små pinnar. Några barn har "fiskat" abborre och även blå polisfisk. Vi har "flugit" flygplan. När vi landat tog vi "flygbussen" till ankomsthallen på Merkurius. Sedan var det dax för lunch det blev fisk som vi fiskat."
"Lpfö 98 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter."

måndag 22 februari 2016

Hur många bor i ditt hus?

Barnen får fundera på hur många som bor i deras hus. Vi använder plastfigurer som får symbolisera familjemedlemmarna. 
Papperslapparna får sedan symbolisera de olika individerna i familjen. 
Barnen klistrar sedan upp lapparna bredvid kompisens och ett stapeldiagram växer fratisdag 9 februari 2016

tisdag 2 februari 2016

Vi gick till återvinningen


Is diamanterna

I måndags hängde vi ut våra isdiamanter.Matilda.A: Dom  är jätte stora. Sara: Det är färger i dom. Benjamin: Dom är hårda och kalla.
Idag gick vi ut och och tittade vad som hänt med våra is diamanter. Wilma: Dom har gått sönder. So'l: Då blir det vatten och dom gick sönder.