fredag 18 mars 2016

Merkurius Melodifestival

Idag har Merkurius haft Melofifestival. Barnen fick välja vilka deltagare som skulle vara med i Melodifestivalen. Deltagarna blev: Sarah, Molly, Frans, Dolly Syle, Panetos och Samir & Viktor. Vi tittade på de utvalda bidragen. När vi tittat på alla bidrag fick alla barn lägga en hjärtröst på det bidraget som de ville skulle vinna. Merkurius vinnare blev Samir och Viktor. Vi frågade hur ser vi att Samir & Viktor vunnit? Svaret var de har mest hjärtan.

Lpfö 98

2.3 BARNS INFLYTANDE

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen

av verksamheten.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar